Công ty Cổ phần 216  
Công ty Cổ phần 216 -  

Tin hoạt động

30
08/2019
Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Đà Nẵng

Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Đà Nẵng

Ngày 27 tháng 8 năm 2019 tại khách sạn Nesta 30 Nguyễn Thượng Hiền đã diễn ra buổi lễ công bố quyết đinh bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Đã Nẵng
Đối tác chiến lược
Tên đối tác
Tên đối tác
Tên đối tác
Tên đối tác
Tên đối tác
Tên đối tác
Tên đối tác
Tên đối tác